Rozpoczęcie intensywnego semestralnego kursu języka i kultury polskiej

Rozpoczęcie intensywnego semestralnego kursu języka i kultury polskiej odbyło się 16 lutego 2017 r. w auli przy ul. Grodzkiej 64. Wzięła w nim udział niemal czterdziestoosobowa grupa nowych studentów przybyłych do Uniwersytetu Jagiellońskiego z dwunastu krajów świata. Najliczniejszą grupę stanowią studenci z Korei Południowej - siedemnaście osób, w tym szesnaścioro studentów polonistyki Hankuk University w Seulu. Naukę języka polskiego podjęły  także osoby przybyłe z Ukrainy, Białorusi, USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Australii, Indii, Kolumbii, Słowacji i Szwecji.
Po krótkim przywitaniu zgromadzonych, zastępca dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, dr  Adriana Prizel-Kania przedstawiła nowoprzybyłym pracowników, omówiła krótko program kursu obejmujący zajęcia językowe - obowiązkowe, jak i szeroką gamę wykładów do wyboru (m.in. wymowa i intonacja, lektura tekstów literackich, kultura polska, historia Polaków, współczesne społeczeństwo polskie). Następnie osoby, które napisały pisemny test plasujący online, przystąpiły do części ustnej. Ci natomiast, którzy nie wypełnili testu, przystąpili do jego napisania przed rozmową kwalifikacyjną.
Rezultaty testów plasujących (w odniesieniu do  studentów rozpoczynających naukę  w II semestrze) i wyniki osiągnięte podczas zimowej sesji egzaminacyjnej (w odniesieniu do osób, które rozpoczęły naukę w I semestrze) pozwoliły na podział wszystkich uczestników kursu na 13 grup.  Wśród nich są dwie grupy na poziomie A1 (elementarnym), trzy grupy na poziomie A2 (wstępnym), trzy grupy na poziomie B1 (progowym), trzy grupy na poziomie B2 (średnim ogólnym) i dwie grupy na poziomie zaawansowanym C1 (efektywnej biegłości językowej). Dodatkowo także w tym semestrze studenci przygotowujący się do podjęcia studiów w polskich uczelniach biorą udział w zajęciach z języka prawno-politycznego, medycznego oraz języka ekonomicznego w wymiarze czterech godzin tygodniowo.
W II semestrze roku akademickiego 2016/17 język i kulturę polską studiuje 121 obcokrajowców.

Data opublikowania: 06.03.2017
Osoba publikująca: Mariusz Kaleta