Zakończenie semestralnego intensywnego programu języka i kultury polskiej

Zakończenie semestralnego intensywnego programu języka i kultury polskiej odbyło się  2 lutego 2017 r. w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Dyplomy ukończenia kursu odebrała blisko dwudziestoosobowa grupa studentów zgromadzonych na tej uroczystości w Librarii, gdzie od początku XVI w. mieściła się biblioteka uniwersytecka. Wzbudziła ogromne zainteresowanie studentów, a zwłaszcza ściany Librarii ozdobione  portretami osób, które niegdyś przyczyniły się do rozwoju Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezentowane tu rekonstrukcje drewnianych instrumentów astronomicznych: kwadrant, triquetrum i sfera armilarna.
Z grupy 122 studentów, którzy 3 października 2016 r. rozpoczęli naukę języka polskiego, po pierwszym semestrze zakończyło ją 31 osób pochodzących z Korei Południowej (5), Ukrainy (6), Rosji (2), Białorusi (1), Australii (2), Francji (2), Hiszpanii (1), Niemiec (1), Wielkiej Brytanii (2), USA(2), Japonii (1), Chin (3), Brazylii (1), Indii (1) i Kanady (1). Znakomita większość obcokrajowców będzie kontynuować naukę w  II semestrze; do grupy tej dołączy około 50 nowych studentów.
Dyplomy ukończenia semestralnego programu języka i kultury polskiej z rąk dra hab. Waldemara Martyniuka, dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, uzyskało 31 studentów, niestety, z powodu zaplanowanych wcześniej wyjazdów, nie wszyscy mogli odebrać je podczas uroczystości. Dyplomy potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie A1 (elementarnym) otrzymało 12 osób, na poziomie A2 (wstępnym) - 9 osób, na poziomie B1 (progowym) - 5 osób, na poziomie B2 (średnio zaawansowanym) - 2 osoby i na poziomie C1 (efektywnej biegłości językowej) - 3 osoby.
Zgodnie z tradycją, najlepsi uczestnicy kursu, którzy uzyskali średnią ze wszystkich przedmiotów 4,8 lub wyższą, otrzymali nie tylko bardzo dobrą ocenę na dyplomie, ale również cenne nagrody książkowe. W ten sposób zostało wyróżnionych pięć osób. Wszyscy absolwenci semestralnego programu otrzymali koszulki z logo Centrum oraz  pamiątkowe znaczki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Data opublikowania: 10.02.2017
Osoba publikująca: Mariusz Kaleta