INFORMACJE O KURSIE

 

PRACOWNICY I STUDENCI
CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
W ŚWIECIE UJ

 

Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników i studentów na uroczyste zakończenie kursu języka i kultury polskiej połączone z rozdaniem dyplomów, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o 16:00 w auli Collegium Novum (I piętro), ul. Gołębia 24.
Studenci będą odbierać dyplomy ubrani w togi. Togi będzie można zakładać od 14.00 w szatni Collegium Novum (parter).
W uroczystości mogą wziąć udział członkowie rodzin i osoby zaprzyjaźnione.

 

INTENSYWNY ROCZNY LUB SEMESTRALNY KURS PRZYGOTOWAWCZY DO PODJĘCIA STUDIÓW W POLSCE

 

Oferujemy Państwu kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce w zakresie:

 • NAUK SPOŁECZNYCH (psychologia, socjologia, historia)
 • NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 • MARKETINGU I ZARZĄDZANIA
 • MEDYCYNY


Celem programu jest przygotowanie przedmiotowe do wybranego kierunku studiów oraz rozwijanie i kształcenie:

 •  wszystkich sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania);
 •  kompetencji gramatycznych i leksykalnych;
 •  kompetencji ortograficznych i fonologicznych;
 •  ogólnych kompetencji językowych;
 •  umiejętności redagowania tekstów;
 •  umiejętności streszczania, omawiania i analizy tekstów ogólnych i specjalistycznych;
 •  umiejętności formułowania publicznych wypowiedzi i przedstawiania swojego stanowiska.

 


W przypadku osób biorących udział w semestralnym programie przygotowawczym, pożądana jest znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie A2. W razie dużego zainteresowania, istnieje możliwość uruchomienia zajęć z innych przedmiotów (np. biologia, chemia, matematyka) za dodatkową opłatą bądź pomoc w zorganizowaniu zajęć dodatkowych przez sprawdzone, niepubliczne instytucje edukacyjne (również za dodatkową opłatą).