INFORMACJE O KURSIE

Dokumenty

 

 

 

Ważny komunikat

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ informuje, że rekrutacja na semestralny i roczny program z języka i kultury polskiej w roku akademickim 2017/18 nadal trwa.

 

 

STUDENCI OBCOKRAJOWCY
CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W ŚWIECIE

 

2 października 2017 r., poniedziałek

15.00 - Inauguracja roku akademickiego 2017/2018, ul. Grodzka 64, sala nr 06

15.30 - Część ustna testu plasującego oraz test pisemny dla osób, które nie wypełniły go online


3 października 2017 r., wtorek,

16.00 - ogłoszenie podziału na grupy na stronie www.polishstudies.uj.edu.pl – prosimy o sprawdzanie.


4 października 2017 r., środa

Rozpoczęcie zajęć

 

 

ROCZNY I SEMESTRALNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

 

Program semestralny może być realizowany w semestrze pierwszym (od 2 października 2017 do 2 lutego 2018 r.) lub drugim (od 19 lutego do 22 czerwca 2018 r.). Obejmuje zajęcia z gramatyki i słownictwa oraz sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, komunikacji i konwersacji, kompozycji i redakcji tekstów).
Dodatkowo uczestnicy programu mogą brać udział w wybranych przez siebie wykładach z zakresu historii, literatury, kultury, wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim lub praktycznych zajęciach językowych (m.in. lektura tekstów literackich i prasowych, wymowa i intonacja, repetytorium gramatyczne).
Wszystkie zajęcia są prowadzone przez kompetentnych i doświadczonych nauczycieli języka polskiego.
Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej (zob. Europejski system opisu kształcenia językowego, 2003).