INFORMACJE O KURSIE

Dokumenty

ROCZNY I SEMESTRALNY PROGRAM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

 

Zapraszamy Państwa na roczne lub semestralne programy języka i kultury polskiej. Program semestralny może być realizowany w semestrze pierwszym (od 3 października 2016 do 3 lutego 2017 r.) lub drugim (od 16 lutego do 20 czerwca 2017 r.). Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć.
Program obejmuje naukę gramatyki oraz słownictwa języka polskiego, zajęcia poświęcone rozwijaniu kompetencji receptywnych (słuchanie i czytanie), a także rozwijaniu umiejętności komunikacji i interakcji ustnej oraz pisemnej. Dodatkowo uczestnicy programu biorą udział w wybranych przez siebie wykładach z zakresu historii, literatury, filmu, wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim lub innych zajęciach praktycznych (studio teatralne, lektura tekstów literackich, projekt multimedialny – Po Krakowie). Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli – pracowników etatowych oraz absolwentów studiów magisterskich lub podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego.

Oferujemy kursy na wszystkich poziomach biegłości językowej, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Rada Europy 2003)*.