Pracownicy

Katedry Języka Polskiego jako Obcego

Kierownik:

dr hab. Iwona Janowska

 

prof. dr hab. Władysław Miodunka
dr Dominika Bucko
prof. dr hab. Wacław Cockiewicz
dr Tamara Czerkies
dr hab. Robert Dębski
    publikacje
dr hab. Przemysław Gębal
dr hab. Piotr Horbatowski  - URLOP
dr hab. Ewa Lipińska
mgr Joanna Machowska
mgr Stanisław Mędak - URLOP
dr hab. Waldemar Martyniuk
dr Adriana Prizel-Kania 
mgr Danuta Pukas - Palimąka
dr Agnieszka Rabiej
dr hab. Anna Seretny
dr hab. Wiesław Stefańczyk
mgr Magdalena Szelc – Mays
dr Małgorzata Banach
mgr Marzena Baran

iwona.janowska@uj.edu.pl

 

w.miodunka@uj.edu.pl
dominika.bucko@gmail.com
wcockiewicz@interia.pl
tamaraczerkies@wp.pl
robert.debski@uj.edu.pl

p.gebal@wp.pl
horbatowski@poczta.onet.pl
ewa.anna24@gmail.coml
asia_machowska@poczta.onet.pl
smedak@wp.pl
waldemar.1.martyniuk@uj.edu.pl
adriana.prizel-kania@uj.edu.pl
dpukas@interia.pl
a.rabiej@uj.edu.pl
aseretny@poczta.onet.pl
reinhold5@interia.pl
magmays@poczta.onet.pl
gochabanach@op.pl
marzenka.baran89@gmail.com

Współpracownicy


dr hab. Marta Kijewska-Trembecka
dr hab. Bronisława Ligara
dr hab. Jan Lencznarowicz
dr hab. Janusz Pezda
Mgr Dorota Bednarska
Mgr Marta Bodzioch
Mgr Paweł Dudek
Mgr Jadwiga Krzywda
Dr Andrzej Ruszer
Mgr Beata Sałęga-Bielowicz
Mgr Piotr Słomian
Mgr Katarzyna Sowa
Mgr Anna Tenerowicz
Dr Paulina Wójcik-Topór
Mgr Beata Terka
Mgr Dorota Rogala
Mgr Natalia Lasoń
Mgr Weronika Rodzińska
Mgr Anna Czenczek
Mgr Mariola Fiema
Mgr  Barbara Gumułka
Mgr Roman Jendruś
Mgr Sabina Nizio
Dr Marta Śliwińska
Dr Elżbieta Zarych
 

 

 

 

dorbednarska@wp.pl         
marta.bodzioch@uj.edu.pl             
paweldudek2@interia.pl                
jagoda.krakow@wp.pl     
andrzejruszer@gmail.com                
bsb@gemini.net.pl          
slomian@o2.pl          
sowak05@wp.pl      
aniczkap@poczta.onet.pl        
paulinawojcik@op.pl               
beata.kiwit@wp.pl
dorota.rogala@gmail.com
natalia.lason@gmail.com
weronika.rodzinska@uj.edu.pl
anna.czenczek@gmail.com
mariola.fiema@uj.edu.pl
basia.godlowska@gmail.com
r.jendrus@wp.pl
niziosabina@gmail.com
marta.sliwinska@uj.edu.pl
ela­_zarych@o2.pl

Doktoranci

mgr Barbara Gumułka
mgr Karolina Kowalcze
mgr Elżbieta Łątka-Likh
mgr Ewa Komorowska
mgr Anna Papież
mgr Anna Socha-Michalik
mgr Agata Szybura
mgr Beata Terka
mgr Marzena Baran
mgr Marta Bodzioch
mgr Pavlo Levchuk
mgr Anna Mikulska
mgr Mao Rui
mgr Agnieszka Rudkowska
mgr Joanna Twaróg
mgr Barbara Kyrc