OFERTA DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA STUDENTÓW PROGRAMU ERASMUS I OBCOKRAJOWCÓW ODBYWAJĄCYCH STUDIA I STAŻE W UCZELNIACH KRAKOWA

Dziękujemy wszystkim studentom za udział w kursie języka polskiego w semestrze wiosennym 2017/2018.

Życzymy udanych wakacji i zapraszamy na kurs w semestrze zimowym 2018/2019!

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie organizuje w każdym semestrze kursy języka polskiego dla obcokrajowców studiujących w krakowskich uczelniach, a także dla zagranicznych stażystów i doktorantów. Od 2000 roku organizuje też kursy języka polskiego dla studentów programu Erasmus.

Semestralny kurs obejmuje 60 godzin akademickich (5 godzin akademickich w tygodniu, czyli dwa razy po około 113 minut) na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2). Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym. Po ukończeniu go z oceną pozytywną student otrzymuje 6 kredytów w systemie ECTS. Egzamin ustny odbywa się w czasie dodatkowych dwóch godzin, które nie są wliczane do 60 godzin kursu.

W roku akademickim 2017/2018 koszt kursu dla studentów studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie wynosił 650 PLN za semestr, dla studentów studiujących na wszystkich innych uczelniach  750 PLN.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele języka polskiego jako obcego współpracujący z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.

 

Dyżur koordynatora programu Erasmus ds. języka polskiego

od 1 do 20 lipca 2018:

środa: 13.30 – 14.30, czwartek 12.00 – 14.00

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, ul. Grodzka 64, sala 113

 

 

Koordynator programu Erasmus
ds. języka polskiego

mgr Natalia Lasoń

natalia.lason@gmail.com
natalia.lason@uj.edu.pl