O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie

 

CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W ŚWIECIE
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

zaprasza na
międzynarodową konferencję
z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. Władysława Miodunki

„O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie"

 

Konferencja odbędzie w Krakowie w dniach 18-20 czerwca 2015 r. Będzie ona okazją do spotkania środowisk zajmujących się dydaktyką i glottodydaktyką polonistyczną oraz promowaniem języka i kultury polskiej w świecie. Przede wszystkim jednak będzie poświęcona zagadnieniom z kręgu zainteresowań Szanownego Jubilata, takich, jak:

 

  • językoznawstwo ogólne i stosowane,
  • dydaktyka języka, literatury i kultury polskiej,
  • psychologiczne i społeczne aspekty dwujęzyczności,
  • kontakty międzyjęzykowe.


Uprzejmie prosimy o zgłaszanie propozycji referatów (20 min. + 10 min. na dyskusję) obejmujących zagadnienia z wyżej wymienionych obszarów tematycznych na adres: konferencja.centrum@uj.edu.pl.


Termin nadsyłania tematów wystąpień wraz z abstraktami (150 – 200 słów) upływa
28 lutego 2015 r.


Wszystkie szczegółowe informacje (dotyczące opłat, miejsc noclegowych, ramowego programu konferencji) oraz formularz zgłoszeniowy zostaną do Państwa wysłane w najbliższym czasie w II komunikacie konferencyjnym. Będą one też dostępne na stronie internetowej.