KURS PRZYGOTOWUJACY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO (poziomy B1, B2 i C1)

 

Intensywny kurs dla osób, które są zainteresowane zdawaniem państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Kurs nie przygotowuje kandydatów pod względem językowym, lecz  pozwala zapoznać się z formułą egzaminu oraz technikami zdawania jego poszczególnych części (rozumienie ze słuchu, czytanie, gramatyka, pisanie i mówienie). Uczestnicy będą mogli w trakcie kursu rozwiązać również próbny test egzaminacyjny oraz odbyć konsultacje z nauczycielami na temat swych wypowiedzi pisemnych i ustnych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, posiadających doświadczenie w egzaminowaniu i  związanych z  certyfikacją języka polskiego jako obcego.

Uczestnictwo w kursie nie gwarantuje zdania egzaminu.

Termin: 27-28 V 2017 (sobota i niedziela)
Liczba godzin: 18
Cena kursu: 550 PLN

Zapisy

W celu zapisu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: plschool@uj.edu.pl albo faxem na numer +48 12 422 77 01. Kurs zostanie zorganizowany pod warunkiem, że zgłosi się odpowiednia liczba osób. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja 2017 r. Informacja o organizacji kursu (w sytuacji, gdy nie zbierze się minimalna liczba uczestników, kurs nie będzie organizowany) zostanie przekazana 19 maja 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy


 

FORMUŁA KURSU

27 maja 2017 (sobota)

 

 

9.00 - 9.45

Informacje ogólne(forma egzaminu, czas trwania, ogólne kryteria oceny)

 

 

10.00 – 11.30

Rozumienie ze słuchu

- forma egzaminu

- typy zadań

- strategie egzaminacyjne

- rozwiazywanie przykładowych zadań, ocena, dyskusja

 

 

11.30 – 13.00

Rozumienie tekstu pisanego

- forma egzaminu

- typy zadań

- strategie egzaminacyjne

- rozwiazywanie przykładowych zadań, ocena, dyskusja

 

 

14.00 – 15.30

Poprawność gramatyczna

- zagadnienia gramatyczne testowane na poszczególnych poziomach zaawansowania

- typy zadań testowych

- strategie egzaminacyjne

- rozwiazywanie przykładowych zadań, ocena, dyskusja

 

 

15.45 – 16.30

Pisanie

- formy pisane testowane na poszczególnych poziomach (wyznaczniki form pisanych)

- kryteria oceny prac pisemnych

- klasyfikacja błędów

 

16.30 – 18.00

Pisanie

- przygotowanie pracy pisemnej

 

 

28 maja 2017 (niedziela)

 

9.00 - 9.30

Rozumienie ze słuchu – przykładowy test

9.45 – 10.45

Poprawność gramatyczna – przykładowy test

10.45 – 11.45

Rozumienie tekstu pisanego – przykładowy test

12.00 – 12.45

Mówienie

– forma egzaminu na testowanych poziomach zaawansowania

- kryteria oceny

12.45 – 15.00

Mówienie

– przykładowy egzamin, ocena oraz indywidualna konsultacja

 

12.45 – 15.00

Pisanie

- indywidualne konsultacje, ocena i omówienie prac napisanych w pierwszym dniu szkolenia