CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W ŚWIECIE
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO


zaprasza na konferencje

 

MAJ

 1. Przestworza w kulturze współczesnej

Miejsce: Bydgoszcz

Termin: 24-25. 05. 2017

Organizator: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Kultury Współczesnej i Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce

Termin zgłoszenia: do 5 maja 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/24-25-05-2017_zaproszenie.doc

 

 

 

CZERWIEC

 

 1. Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności

Miejsce: Olsztyn

Termin: 8-9.06.2017

Organizator: Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury oraz Zakład Literatury Dawnej i XIX Wieku

Termin zgłoszenia: do 1 maja 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/08-09-06-2017_zaproszenie.pdf

 

 1. Edukacyjna rola języka. Wyznaczniki społeczne i kulturowe

Miejsce: Gdańsk

Termin: 12-13.06.2017

Organizator: Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/12-13-06-2017_zaproszenie.pdf

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/12-13-06-2017_karta_zgloszenia.doc

 

 1. Kresy południowowschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana

Miejsce: Drohobycz

Termin: 30.06 – 6.07. 2017

Organizator: Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska

Termin zgłoszenia: do 30 kwietnia 2017

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/30-06-06-07-2017_plakat.pdf

 

 

WRZESIEŃ

 

 1. Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych

Miejsce: Toruń

Termin: 7-8.09.2017

Organizator: Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Termin zgłoszenia: do 30 kwietnia 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/07-08-09-2017_zaproszenie.pdf

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/07-08-09-2017_karta_zgloszenia.doc

 

 1. JĘZYKI SPECJALISTYCZNE – PRAKTYKA I TEORIA II (SPECIALIST LANGUAGES: PRACTICE AND THEORY II)

Miejsce: Rzeszów

Termin: 14.09.2017

Organizator: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych i Zakład Języków Specjalistycznych Filologii Angielskiej, Uniwersytet Rzeszowski

Termin zgłoszenia: do 31 maja 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/14-09-2017_zaproszenie.docx

 

 1. Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur

Miejsce: Słupsk

Termin: 18-19.09.2017

Organizator: Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Neofilologii

Termin zgłoszenia: do 20 czerwca 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/18-19-09-2017_zaproszenie.pdf

 

 1. MIASTO POD NAPIĘCIEM

Miejsce: Katowice

Termin: 28-29.09.2017

Organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego

Termin zgłoszenia: do 31 maja 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/28-29-09-2017_zaproszenie.pdf

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/28-29-09-2017_formularz_zgloszeniowy.docx

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 1. Polonistyka 2017. Cele i metody

Miejsce: Ołomuniec

Termin: 12-13.10.2017

Organizator: Sekcja filologii polskiej katedry slawistyki FF UP

Termin zgłoszenia: do 31 czerwca 2017

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/12-13-10-2017_zaproszenie.pdf

 

 1. KOMUNIKACJA-KULTURA-PRZESTRZEŃ-TOŻSAMOŚĆ

Miejsce: Piła

Termin: 17-18.10.2017

Organizator: Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego PWSZ im. S. Staszica w Pile, Centrum Badań oraz Innowacji w Edukacji Językowej, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Rumunia, Zakład Języków Obcych, University American College Skopje, Macedonia, Studenckie Koła Naukowe kierunku Filologia

Termin zgłoszenia: do 30 czerwca 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/17-18-10-2017_zaproszenie.pdf

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/17-18-10-2017_formularz_zgloszeniowy.doc

 

 1. Bariery i pomosty w kulturze i języku

Miejsce: Opole

Termin: 18-20.10.2017

Organizator: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Termin zgłoszenia: do 31 maja 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/18-20-10-2017_1_zaproszenie.pdf

 

 1. Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze

Miejsce: Olsztyn

Termin: 18-20.10.2017

Organizator: Katedra Filologii Angielskiej oraz Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Termin zgłoszenia: do 30 kwietnia 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/18-20-10-2017_zaproszenie.pdf

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/18-20-10-2017_formularz_zgloszeniowy.docx

 

 1. Styl jako narzędzie badawcze w synchronii i diachronii języków słowiańskich

Miejsce: Bańska Bystrzyca

Termin: 24-26.10.2017

Organizator: Katedra Języków Słowiańskich Uniwersytetu Mateja Bela

Termin zgłoszenia: do 15 maja 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/24-26-10-2017_zaproszenie.pdf

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/24-26-10-2017_formularz_zgloszenia.doc

 

 

LISTOPAD

 

 1. Leśmian od nowa

Miejsce: Łódź

Termin: 6-8.11.2017

Organizator: Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ

Termin zgłoszenia: do 31 maja 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/06-08-11-2017_zaproszenie.doc

 

 1. Semantyka „rasy” w kulturze polskiej (1800-1939)

Miejsce: Katowice

Termin: 15-16.11.2017

Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej i Zakład Historii Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Termin zgłoszenia: do 31 maja 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/15-16-11-2017_zaproszenie.pdf

 

 1. Joseph Conrad. Między lądem a morzem / Joseph Conrad. Twixt Land and Sea

Miejsce: Olsztyn

Termin: 17-18.11.2017

Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski

Termin zgłoszenia: do 1 września 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/17-18-11-2017_zaproszenie.pdf

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/17-18-11-2017_formularz_zgloszeniowy.docx

 

 1. HUMANISTYKA W PRZYRODZIE - PRZYRODA W HUMANISTYCE. Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy

Miejsce: Poznań

Termin: 23-24.11.2017

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu

Termin zgłoszenia: do 30 czerwca 2017

 

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/23-24-11-2017_formularz_zgloszeniowy.doc

http://www.bristol.us.edu.pl/konferencje/23-24-11-2017_zaproszenie.docx