Harmonogram sesji egzaminacyjnych

Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2017.
Kolejna sesja egzaminacyjna będzie miała miejsce, zgodnie z decyzją Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, w dniach 10-11 czerwca 2017.
Egzamin w sesji czerwcowej będzie przeprowadzany na poziomie B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (dla kandydatów w wieku 14-17 lat).
Rejestracja na termin czerwcowy terminie będzie przeprowadzana w kwietniu.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci są zobowiązani do okazania ważnego paszportu lub dowodu tożsamości (ze zdjęciem).