Harmonogram sesji egzaminacyjnych

Harmonogram sesji egzaminacyjnych

 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych na najbliższy rok.
W 2018 roku planowane są następujące sesje:

  • 19-20 maja 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 21-22 lipca 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 listopada 2018 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się w dniach 19-20 maja 2018.  Rejestracja na ten termin będzie prowadzona w marcu.


Uwaga! Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci są zobowiązani do okazania ważnego paszportu lub dowodu tożsamości (ze zdjęciem).