Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Do pobrania:

formularz RODO

 

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Sesja 17-18 XI 2018

 

W Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie w Krakowie odbędą się w dniach 17-18 XI 2018 r. państwowe egzaminy certyfikatowe na poziomie B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.  

Egzamin mogą zdawać obcokrajowcy lub obywatele polscy zamieszkali na stałe za granicą. Przed wejściem na egzamin kandydat musi okazać ważny paszport lub dowód tożsamości (ze zdjęciem).

UWAGA! Z powodu wyczerpania miejsc rejestracja na poziomy B1 i B2 została już zamknięta. Obecnie przyjmowane są tylko zgłoszenia na poziomy C1 i C2.

 

 

Jak i kiedy dokonać rejestracji?

 

 

 

 

 

 

Aby zostać zarejestrowanym, należy

 

  1. W terminie 14 IX – 25 IX zgłosić dane kandydata (patrz poniżej) i przysłać skan/zdjęcie podpisanych ręcznie dokumentów z załącznika (potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

na adres mailowy certyfikat_polski@uj.edu.pl  

 

Uwaga! Nieprzysłanie podpisanych ręcznie dokumentów z załącznika będzie skutkowało niezarejestrowaniem na egzamin.

 

W przypadku wyczerpania miejsc rejestracja może zostać zamknięta przed 25 IX.  

 

oraz

  1. Po otrzymaniu maila z potwierdzeniem odbioru danych w dniach 21 IX –  27 IX 2018 dokonać opłaty za egzamin oraz oddzielnie opłaty za certyfikat.

 

Dane potrzebne do rejestracji:

 

 

W mailu należy podać następujące informacje na temat kandydata:

 

  1. imię,
  2. nazwisko[1],
  3. data urodzenia (dzień, miesiąc, rok),
  4. płeć,
  5. poziom egzaminu (C1 lub C2), do którego kandydat chce przystąpić 17-18 XI 2018 w Krakowie,
  6. adres e-mail,
  7. adres do korespondencji (gdzie wysłać certyfikat),
  8. telefon kontaktowy.

 

 

Cena egzaminu:

 

Opłata za egzamin:  

 

Dorośli:  

Poziom B1 i B2:  644,30 zł

Poziom C1 i C2: 773,15 zł 

 

Opłata za certyfikat: 85,91 zł [2]

UWAGA! Podanych kwot nie można zaokrąglać.

Należy dokonać dwóch oddzielnych przelewów.

 

UWAGA! W przypadku rezygnacji z egzaminu zawsze zwracana jest pełna kwota opłaty ze certyfikat. Zwrot pełnej opłaty za egzamin następuje, jeśli kandydat poinformuje o swej rezygnacji do 30 dni przed egzaminem.  W przypadku rezygnacji późniejszej niż 5 dni przed egzaminem lub niestawienia się na egzaminie opłata za egzamin nie podlega zwrotowi 

 

 

Numer konta, na które należy przelać opłatę:

 

Odbiorca:

 

Numer konta zostanie wkrótce podany na stronie internetowej

 

 

Kontakt mailowy i telefoniczny:

 

 

 

certyfikat_polski@uj.edu.pl

 

 

Kontakt telefoniczny : (+48) 690 497 459 w godzinach:  

We wtorki i środy w godz.: 11.30-13.30  

W piątki w godz.: 9.00-13.00

 

 

[1] Imię i nazwisko należy podawać zgodnie z zapisem w paszporcie.

[2] Opłaty wyliczane zgodnie z kursem euro w NBP z dnia 31.08.2018