Struktura organizacyjna

Dyrektor:
dr hab. Piotr Horbatowski
   

Zastępca dyrektora:
dr hab. Iwona Janowska

Zastępca dyrektora ds. Szkoły Języka i Kultury Polskiej:
dr Agnieszka Rabiej

Katedra Języka Polskiego jako Obcego:

Kierownik
prof. dr hab. Władysław Miodunka

Pracownicy:
mgr Dominika Bucko
prof. dr hab. Wacław Cockiewicz
dr Tamara Czerkies
dr hab. Robert Dębski
    pełna lista pubikacji
dr Przemysław Gębal
dr hab. Piotr Horbatowski  
dr hab. Iwona Janowska
dr Ewa Lipińska
mgr Joanna Machowska
mgr Stanisław Mędak
dr Waldemar Martyniuk (urlop)
    Obecnie Dyrektor Wykonawczy
    Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych
    Rady Europy w Grazu (Austria)

dr Adriana Prizel-Kania 
mgr Danuta Pukas - Palimąka
dr Agnieszka Rabiej
dr hab. Anna Seretny
dr hab. Wiesław Stefańczyk
mgr Magdalena Szelc – Mays

Koordynator kursów języka i kultury polskiej dla obcokrajowców:
mgr Agnieszka Pasieka  
tel. +48 (12) 6631814
e-mail: polish.for.foreigners@uj.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus ds. języka polskiego oraz kursów języka polskiego dla stażystów i doktorantów
mgr Joanna Machowska
tel. +48 506 006 773
e-mail: asia_machowska@poczta.onet.pl

Sekretariat, koordynacja programów akademickich dla studentów polskich:
Ewa Leśniak 
tel. +48 (12) 6631813  
e-mail: ewa.lesniak@uj.edu.pl

Biblioteka:
mgr Jolanta Jaworska  
mgr Tomasz Szatkowski
tel. +48 (12) 6631823
e-mail: jolanta.jaworska@uj.edu.pl

   

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
 

Koordynator programów naukowych: 
mgr Ewa Nowakowska

Księgowość:
mgr Patrycja Mazurkiewicz

Sekretariat:
Joanna Włoch
mgr Anna Czarnomska
mgr Magdalena Freyer (urlop)

 
tel. +48 (12) 4213692 

Szkoła letnia

 

Dowiedz się więcej...

Interpolonistyka

 

Dowiedz się więcej...

Certyfikacja

 

 

Dowiedz się więcej...